Kollektivavtalen måste utvecklas

Vi har i årets avtalsrörelse lagt fram olika förslag på hur vi kan utveckla kollektivavtalen så att de bättre möter behoven i det moderna närings- och arbetslivet. Vi hoppas att Unionen är beredda att förhandla om detta, skriver Anna-Karin Hatt, Almegas vd, som replik på artikeln från Anders Holger-Nilsson och Pierre Svensson från Unionen.

Läs hela debattartikeln här