Index och prognoser

Genom ekonomiska fakta och analyser vill vi fästa uppmärksamheten på tjänstesektorns betydelse för den svenska ekonomin. Almegas chefekonom Lena Hagman presenterar konjunkturprognoser (2 gånger/år) och tjänsteindikatorer (4 gånger/år). I dessa kan du se utvecklingen för tjänstebranschen.