Gärna flexpension – för dem som vill ha

Almegas vd Anna-Karin Hatt öppnar för flexpension för de 500 000 som arbetar i de tjänsteföretag organisationen företräder, men med ett villkor – den ska vara frivillig.

Läs mer här