Frihandelsavtal med Australien, Nya Zeeland och Turkiet

Just nu går debatten hög om frihandelsavtalens vara eller icke vara. Men just frihandelsavtal består av ord jag håller mycket högt, fri – handel – avtal.

  • Fri – friheten att kunna sluta avtal med omvärlden, att inte stänga ute någon från förhandlingsbordet eller tvinga någon dit.
  • Handel – genom vårt ömsesidiga beroende av varandra i globala värdekedjor skapar vi ett jämlikt förhållande
  • Avtal – vi sätter upp spelregler från början för att vi ska veta vad som gäller – även i tider när det krisar på ena eller andra sidan.

Frihandelsavtalens motståndare skyller avtalen för allt från social utslagning till miljökatastrofer. Men deras kritik riktar sig egentligen utanför avtalet. Inget avtal eller system i världen kan skydda oss från människor som vill sko sig på systemet. Men genom att hålla dialogen igång, genom att fortsätta handla och förhandla med varandra så kan vi ständigt förbättra avtalen och spelreglerna, i en uppåtgående spiral.

För det krävs engagemang.

Europeiska kommissionen är engagerad, men har inte insikt om företagens vardag. Därför behövs företagens engagemang. Genom att svara på kommissionens konsultationer kan ni förbättra avtalen. Och värna en fri handel.

Just nu är två viktiga avtal ute på remiss. Svara på dem.

Turkiet

Info
Själva konsultationen
Deadline 9 juni

Australien och Nya Zeeland

Info: Australia and New Zealand
Direct link to the Survey
Deadline 3 juni