Flyktingkrisens arbetsmarknadseffekter

Del 2 av 2: Handbok till en kostnadseffektiv integrationspolitik – 15 reformer som fungerar

Flyktingkrisen är en utbudschock på arbetsmarknaden som är lika stor som efter finanskrisen. Dessvärre finns ingen motsvarande efterfrågechock på arbetskraft.

Den här rapporten visar dessutom att Regeringen kraftigt underfinansierar integrationspolitiken. Arbetsförmedlingen begär 16 miljarder mer än vad regeringen avsätter 2017-2019. Almegas beräkningar visar dock att utgifterna i själva verket blir ännu högre – om alla nyanlända ska få en kvalificerad insats kostar det 28 miljarder mer än vad regeringen avsatt.

Dessutom brister Arbetsförmedlingens etableringsinsats – bara 6 procent får jobb på ordinarie arbetsmarknad efter två år. Effektiviteten förväntas sjunka ytterligare när 2015 års flyktingar inträder i programmet från 2017 och framåt.

Rapporten visar dock att utmaningarna kan hanteras. En evidensbaserad, kostnadseffektiv integrationspolitik kan skapa 297 000 jobb bland utlandsfödda och höja utlandsföddas sysselsättningsgrad från 59,5 till 70,5 procent. Dessutom innebär ökad kostnadseffektivitet att kostnaderna minskar. Exempelvis kan 13,5 miljarder sparas på Arbetsförmedlingen genom ökad konkurrensutsättning. Att upphandla SFI enligt Hermods-modellen kan tillföra 61 000 fler platser samt spara 1,2 miljarder.

Föreslagna reformer:

1. Bevara framgångarna – bygg ut skatteavdrag i tjänstesektorn
2. Avskaffa särskilda arbetstillstånd för asylsökande
3. Inför KRAV-BO
4. Etableringspeng
5. Hermods-modellen på SFI
6. Nacka-modellen för vuxenutbildning
7. Specialutbildning i språk och matematik för kortutbildade
8. Socialpeng
9. Stärk generell konkurrensutsättning, inför ej sociala krav
10. Inför lägre ingångslöner
11. Reformera lönesubventionerna
12. Reformera arbetsrätten
13. Stärk företagens möjligheter för utbildningsköp
14. Individuell rätt till validering
15. Botkyrka-modellen med trygghetsväktare

Givetvis är effekterna en uppskattning och inget exakt mått. Men de ger en fingervisning om att integrationsutmaningen går att lösa, med rätt reformer.

Li Jansson, arbetsmarknadsekonom Almega.

 

TV-sändning

Rapporten presenterades den 31 mars 2016 på seminariet Flyktingkrisen och arbetsmarknaden. Seminariet direktsändes av SVT forum och kan ses i efterhand här på SVT:s hemsida

NiklasMattsson.png