En tjänsteekonomi bidrar till en hållbar värld

Visste du att tjänster utgör 60 procent av Sveriges export, att 75 procent av de totalt sysselsatta i Sverige arbetar med tjänster, samt att över 80 procent av alla nya jobb de senaste 20 åren har skapats i tjänstesektorn?

Min nya rapport ”De svenska värdeskaparna” ställer många invanda föreställningar om den svenska ekonomin på huvudet. Men den uppmärksammar även hur tjänstesamhället gör det möjligt för ekonomisk tillväxt och hållbarhet att gå hand i hand.

”Fler och fler företag och privatpersoner upptäcker fördelarna med att se sig som användare istället för konsumenter.”

När världens befolkning växer och levnadsstandarden ökar i låginkomstländerna ökar trycket på naturresurserna. En effektivare resursanvändning krävs för att spara både pengar och miljö. När en allt större del av världens befolkning lyfts ur fattigdom och in i medelklassen förändras konsumtionsmönstren och alltmer tjänster efterfrågas. I USA har exempelvis tjänsteandelen av konsumenternas varukorg gått från 43 procent 1929 till 66 procent 2012. I takt med att människans mest grundläggande behov såsom mat, tak över huvudet och liknande är uppfyllda, så förskjuts efterfrågan alltmer från varor till olika typer av tjänster.

I Sverige utgör tjänsteandelen av konsumenternas varukorg idag (2015) 45 procent en ökning från 22 procent 1949. Fler och fler företag och privatpersoner upptäcker även fördelarna med att se sig som användare istället för konsumenter. En mängd tjänster har vuxit fram som istället bygger på att vi delar, hyr eller lånar varor, tjänster och information. Uber, airbn och sunfleet är några exempel på detta. Det innebär att resurserna kan utnyttjas mer effektivt och till ett lägre pris. Delningsekonomin innebär en högre grad av tjänsteutbyte och bidrar till en mer hållbar utveckling.