Vad rymmer sig egentligen bakom en siffra?

Det sägs ibland att ungdomsarbetslösheten sjunker. Men som med så mycket annat, är det en sanning med modifikation.

Nu kommer pressmeddelanden från Arbetsförmedlingen och det hörs även i den politiska retoriken att ungdomsarbetslösheten sjunker. Men är det så väl – eller är det bara en lek med siffror? I statistiken för vecka 1 är fortfarande 103 232 personer under 24 år arbetslösa. Det är en ökning med 782 från vecka 53 år 2015 men en minskning med 13181 personer jämfört med motsvarande vecka 2015.

Men frågan är vad det är som egentligen slår igenom? Är det så att det verkligen har skapats flera ungdomsjobb? Eller är det fler ungdomar som inte är anmälda som arbetssökande samtidigt som de bedriver studier? För att finnas med i statistiken så ska ungdomen vara – just det – arbetssökande. Eller kan det helt enkelt vara så att det är demografiska  förändringar?

Frågan är relevant att ställa sig och jag har roat mig med att titta på SCBs statistik på hur stor andel av befolkningen mellan 18 – 64 år som är mellan 18-24 år. Vi alla kommer säkert ihåg hur befolkningspyramiden ser ut med lite armar som sticker ut, men att armarna också i vissa åldersgrupper blir betydlig kortare, och det bekräftas när jag tittar på statistiken.

Med all respekt för att det är svårt att göra prognoser, med tanke på bland annat antalet nyanlända så undrar jag om inte en viss ödmjukhet ändå skulle kunna vara på plats. Vi ser ännu ej heller i statistiken hur många unga som kommer att bli av med jobbet till följd av borttagandet av reduktionen av sociala avgifter för unga. Men vi hör från företagen att det kommer att komma.

Det är naturligtvis min fromma förhoppning att trenden ska fortsätta som prognosen visar eller ännu hellre sjunka än mer. Men då behövs det åtgärder som stimulerar företagens vilja att anställa, sänka trösklarna, reformera arbetsrätten, minska kostnaderna men inte minst en övergripande politik som skapar jobb och tillväxt. Det sker inte genom ökade kostnader att anställa eller ökad skatt på arbete.

Det får nämligen motsatt effekt.