MP vill ha fler tjänster i RUT-avdraget

I morgonens nyhetssändning avslöjade Åsa Romson att Miljöpartiet nu vill inkludera reparationer i hemmet i RUT-avdraget. Det är ett steg i rätt riktning mot en lägre skatt på alla hushållsnära tjänster – men är det jobbskapande miljöminister Romson har på agendan måste halveringen av RUT hävas.

Sänkt moms på reparation av skor, kläder och cyklar samt RUT-avdrag för reparationer i hemmet är Miljöpartiets förslag för att skapa fler jobb och uppmuntra oss att reparera istället för att köpa nytt. Det är en mycket bra idé av flera anledningar.

För det första är det en del av den gröna skatteväxling som det så länge pratats om. Troligtvis finns det också stöd för detta utanför regeringen, inte minst från Centerpartiet då Annie Lööf under förra årets Almedalsvecka höll ett brandtal för att med ekonomiska incitament gynna arbete framför produktion av det som skadar miljön.

För det andra ligger detta förslag och den gröna skatteväxlingen i linje med aktuell forskning om beskattning av tjänster. I Ekonomisk debatt (nr 3 2015) skriver de skattepolitiska forskarna Olovsson och Klein att tjänster i allmänhet, och hushållsnära tjänster i synnerhet, bör beskattas lägre än varor. Det innebär att obetalt hemarbete blir betalt hemarbete, att slit-och-släng ersätts med tjänsteproduktion och att skatteintäkterna, trots sänkt skatt på utförd tjänst, totalt sett ökar.

För det tredje kan Miljöpartiets förslag även öka arbetsutbudet och skapa fler jobb utan krav på akademisk examen.

Om det verkligen ska bli fler jobb räcker det dock inte att inkludera fler tjänster i RUT – då blir det bara fler branscher som ska dela på samma peng. Om företag ska växa och nya arbetstillfällen skapas måste utbudet av tjänster öka, samtidigt som utrymmet att köpa dem blir större.

Det finns en mycket stor jobbpotential i Miljöpartiets ambitioner att sänka kostnaden på hushållens tjänstekonsumtion. Men då måste halveringen av RUT, som vann laga kraft för två veckor sedan, istället ersättas med en dubblering.