Lästips för resan mot bättre integration

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommer att åka på en resa till Australien. Där finns en rad inspirerande reformer som genomförts vad gäller vuxenutbildning och arbetsmarknad. En central nyckel är valfrihetsmodeller med bra resultatuppföljning.

 

 

Arbetsförmedlingen i Australien är numer konkurrensutsatt och utförs av en rad företag och organisationer. Reformen ledde till ökad sysselsättning, bättre matchning och nöjdare arbetssökanden och arbetsgivare. Att genomföra samma reform i Sverige skulle kunna effektivisera utgifterna för all arbetsförmedling med ungefär 12 miljarder.

Vuxenutbildningen för kortutbildade är särskilt intressant. Genom en specialutbildning som fokuserar på språk- och läsförståelse samt matematik har 60 procent av deltagarna gått vidare till arbete eller studier, vilket är betydligt bättre än i Sverige. Även denna utbildning utförs av över 30 olika utförare, vilket visar att även kortutbildade kan gynnas av valfrihetssystem. Tydligt fokus på att betala efter resultat ökar dessutom kostnadseffektiviteten i systemen.

Det vore positivt om ministern finner inspiration i de australiensiska erfarenheterna, för reformbehovet är stort. Redan innan höstens flyktingkris lämnade bara 6 procent av de nyanlända Arbetsförmedlingen för ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Dessutom finns ca 300 000 utlandsfödda kortutbildade som inte arbetar i Sverige idag, som det helt saknas en strategi för.

Läs mer här: https://www.almega.se/politik-och-ekonomi/rapporter/11-reformer-som-fungerar