Varning för ökade lönekostnader

Efterfrågan på privata tjänster har fortsatt växa kraftigt under året och allt fler företag slår nu i kapacitetstaket, berättar Almegas vd Anna-Karin Hatt i Ekonomiekot och varnar för ökade lönekostnader. – Många tjänsteföretag ser ju att man kan sälja sina tjänster men har haft väldigt svårt att höja sina priser. Och i ett sådant läge vore det fel att gå in med för höga löneökningar till exempel, säger Anna-Karin Hatt till Ekonomiekot.

Läs artikeln här