Tjänste­företagen betydelsefulla i industrisamtalen

Regeringens arbete med att ta fram en nyindustrialiseringsstrategi är inne i slutskedet. Under hösten har Almegas näringspolitiska chef deltagit i industrisamtalen. – Vår uppgift är att visa på tjänsteföretagens betydelse och föra in dem i nyindustrialiseringsstrategin, säger Almegas näringspolitiska chef Ulf Lindberg.

Den globala konkurrensen är stenhård och flera länder började för några år sedan att se över hur de skulle kunna stärka industrin och vad som skulle behövas för att stödja den. I Sverige startade Alliansregeringen industrisamtal om nyindustrialisering före valet 2014. När näringsminister Mikael Damberg beslutade att fortsätta industrisamtalen med organisationer, myndigheter och företag bjöd han in Almega att vara med och diskutera kompetensförsörjning, forskning och innovation samt digitalisering.

Ulf Lindberg konstaterar att tjänster spelar en mycket viktigare roll än många tror, det är de som laddar produkterna med värde. Till exempel är värdet av tjänsteinnehållet i exporten nära 60 procent och mer än 80 procent av de nya jobben i Sverige skapas inom tjänstesektorn, de flesta i kunskapsintensiva branscherna.

– Poängen är att det inte är antingen produkter eller tjänster utan att det handlar om ett partnerskap, säger Ulf Lindberg. Detta vet självklart företagen, som till exempel Volvo som också är med i industrisamtalen, eftersom det är den verklighet de arbetar i.  

Många av de myndigheter och institutioner som är med i industrisamtalen byggdes upp för länge sedan för att stödja de tillverkande företagen. Hur tas Almegas bild av verkligheten emot?

– Det finns numera en insikt grundad på fakta om tjänsteföretagen så det är ett skifte på gång, men det har ännu så länge inte lett till några konsekvenser. Det ska bli intressant att se när nyindustrialiseringsstrategin presenteras på nyåret om de ser världen som den ser ut eller om de blir kvar vid det gamla.

Almega har i flera undersökningar och rapporter visat att det finns mycket logik som är gemensam för tjänsteföretag, och att industriföretag numera närmar sig detta synsätt.

– Stödsystem som forskningsprogram i Vinnovas regi är inte så relevanta för tjänsteföretag. Där behövs en förändring, att de anpassar sig till tjänsteföretag också. Men det viktigaste för tjänsteföretag är att det finns välutbildade studenter att anställa som arbetar med innovation på bred front i företagen.

Ulf Lindberg konstaterar att tjänsteföretagens frågor skär tvärsöver de politiska stuprören och i stället involverar skatter, utbildning, bostäder. Som exempel tar Ulf Lindberg upp etableringen av det internationella forskningscentret EES i Lund. Här ska hundratals forskare från hela världen arbeta i några år.

– De forskare som kommer till Lund hittar till exempel inga engelska förskolor och de får den lägre expertskatten i tre år. Självklart väljer de att bo i Danmark i stället som har sådana förskolor och en lägre skatt i fem år.

Nyindustrialiseringsstrategin bygger på samverkan mellan olika aktörer och på lokal, regional och nationell nivå. En handlingsplan kommer att göras när strategin är klar och regeringen har avsatt 50 miljoner kronor för 2016 och 40 miljoner kronor för 2017 till 2019.

/Lotta Oom