Skönhet – ska det rendera sjukfrånvaro?

Sjukfrånvaro bör inte ges för de skönhetsoperationer som görs helt på eget bevåg och inte på grund av tidigare olycka eller sjukdom.

Var på ett seminarium på Afa Försäkring i morse där Försäkringskassan redovisade hur sjukfråvaron utvecklats. En del av ökningen beror på att sysselsättningen har ökat, men den främsta anledningen är att antalet som uppbär sjukpenning är förhållandevis fler. Det är en oroande utveckling, inte minst med tanke på att regeringen har förslagit att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska tas bort. Det ger alldeles fel signaler, och personligen känner jag en oro för att detta kommer att innebära att antalet långa sjukfall kommer att öka drastiskt.

Hur ska vi få bukt på sjukskrivningarna? Det finns många sätt, ett är att förbättra samverkan mellan arbetsgivaren och hälso- och sjukvården, att läkarintygen redan från det första intygsdagen tydligt markerar hur sjukdomen påverkar den enskildes arbetsförmåga. Och med en tydlig referens till arbetsuppgifter som den enskilde faktiskt utför antingen i befintliga arbetsuppgifter eller vid tillfällig omplacering till andra tänkbara.

Men det finns ett lyxproblem som förorsakar sjukskrivning som vi från Almega under många år och i olika sammanhang påpekat måste stoppas. Jag tänker på skönhetsoperationer.

Det finns säkert medicinska skäl för en del av dessa operationer. Det kan till exempel vara på grund av brännskador eller cancer. Detta är självklart giltiga skäl. Men ska den som på grund av någon form av tänkt skönhetsideal väljer att opera sig verkligen få göra detta på arbetsgivarens och samhällets bekostnad?

Det är en mycket relevant fråga att ställa – och i jakten på kostnader för sjukfrånvaron så bör den finnas med. Innan sjukpenning betalas ut från dag 15 så finns det en period där arbetsgivaren har att betala både sjuklön och vikariekostnader för den som är frånvarande vilket renderar stora kostnader . Ännu märkligare är att frånvaro med anledning av sjukskrivning på grund av skönhetsoperationer, precis som för andra sjukfall, till viss del är semesterlönegrundande.

Den som vill ändra sitt utseende med hjälp av en operation har givetvis sin fulla rätt att göra det. Men utan medicinska skäl för sjukfrånvaron bör eventuell operation och konvalescens ske på egen tid, exempelvis semester. Arbetsgivarens och samhällets kostnader måste begränsas till dem som är verkligt sjuka.

Själv kommer att jag låta mina snart 65 år synas i veck kring ögon och mun.