Prisökningarna inom tjänstesektorn bromsar in

Hård konkurrens och prispress håller nere prisutvecklingen.

Idag presenterar Almega sin Tjänsteindikator för fjärde kvartalet 2015. Den visar på en fortsatt stark tillväxt inom tjänstebranscherna. Företagen, framförallt de kunskapsintensiva hindras dock från att växa på grund av brist på personal med rätt kompetens. Indikatorn visar att företagen inte kunnat infria sina expansiva anställningsplaner.

Indikatorn visar också att den ökning av prisuppgången som vi sett sedan slutet av 2014 bland tjänsteföretagen bromsar in. Det är bland företag inom handeln som prisutvecklingen väntas bli mest positiv – mycket beroende på ökade kostnader för importerade varor och tjänster. Den främsta orsaken till detta är att kronan försvagats mot dollarn. Cirka 70 procent av detaljhandelns totala omsättning utgörs av import och de dyrare importpriserna driver upp priserna inom handeln.

Hård konkurrens och prispress håller nere prisutvecklingen i tjänstebranscherna och gör att företagen inom handel inte fullt ut kan kompensera för dessa importprisökningar.