Konjunkturinstitutet missar tjänsteinnehållet i varuexporten

Tjänsteinnehållet i varuexporten blir allt större och alltmer betydelsefullt, vilket inte framgår av KI:s rapport.

Idag presenterade konjunkturinstitutet Konjunkturläget för december 2015. Där kan man läsa att exporten av tjänster väntas öka kraftigt, med 10 procent under helåret 2015 medan varuexporten endast växer med drygt 2 procent. Rapporten pekar också på att exporten av tjänster stått för en tredjedel av den totala exportökningen under perioden 2000-2014 och att tjänster nu utgör 30 procent av den totala exporten.

Det Konjunkturinstitutet missar i de här siffrorna är alla de tjänster som är inbakade i varuexporten. Tjänsteinnehållet i varuexporten blir allt större och alltmer betydelsefullt. För att få en rättvisande bild av tjänsternas betydelse för exporten bör man titta på förädlingsvärde. Då fångas även tjänsteinnehållet i varuexporten upp. Det visar sig då att tjänsternas andel av exporten är nästan dubbelt så stor som traditionell statistik visar.