Välkommet förslag från MP om RUT-jobb

Efter en tid av många dystra nyheter kom det så äntligen ett glädjande besked i morgontidningen. Den här gången från Miljöpartiet. För i dag skriver Miljöpartiets språkrör tillsammans med några andra ledande MP-företrädare i Dagens Nyheter om att vi i Sverige – mot bakgrund av den nu pågående flyktingkatastrofen – behöver öppna fler vägar in till arbetsmarknaden, särskilt för de unga som saknar arbete och för de av våra nyanlända som har kort utbildning i bagaget, eller ännu inte lärt sig svenska.

Att Miljöpartiet nu pekar på behovet av att sänka kostnaderna för fler vardagsjobb och för att skapa nya jobb för de som ska göra sitt första insteg på arbetsmarknaden är väldigt bra, och något som jag, Almega och tjänsteföretagen välkomnar. Om de politiska partierna bestämmer sig för det, och om vi som är parterna på arbetsmarknaden – både facken och vi från arbetsgivarsidan – gör detsamma, så kan vi tillsammans åstadkomma de förändringar som krävs för att vi ska kunna skapa fler jobb, förbättra integrationen och samtidigt se till så att svenska företag kan få tag på den kompetens de behöver. Dagens MP-utspel är ett viktigt steg på den vägen.

Det Miljöpartiet föreslår är bland annat att RUT-avdraget ska utökas till fler så kallade vardagsjobb, och göra reformen ännu bredare än vad partierna kom överens om i den blocköverskridande migrationsuppgörelsen nyligen. Samtidigt vill MP att det ska bli enklare och gå snabbare att starta företag, genom en förenklad form av företagande, som nyanlända ska kunna använda under sina första år i Sverige. Till det lägger de förslag om att intensifiera de trepartssamtal som redan är igång för att skapa snabbspår för nyanlända in på arbetsmarknaden, och att arbetsmarknadens parter ska finna former för minskade lönekostnader för ingångsjobben.

Alla dessa förslag ligger väl i linje med vad vi i Almega tidigare föreslagit, även om det också hade varit motiverat och välkommet om MP också hade föreslagit att regeringen skulle stoppa den aviserade sänkningen av taket för RUT-avdraget. Men även om det förslaget inte finns med så visar Miljöpartiet ändå att det åtminstone i delar av regeringen finns en viktig insikt om att situationen nu är så allvarlig, och integrationen till arbetsmarknaden så bristfällig, att politiken, facken och vi som arbetsgivare måste vara beredda att slakta en del heliga kor och genomföra de reformer som en lång rad oberoende experter rått oss till – för att skapa nya jobb, sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och klara integrationsutmaningen.

Och i det sammanhanget vill jag vara väldigt tydlig: vi är från Almegas sida, som representerar nästan 11 000 företag med mer än en halv miljon medarbetare i ett sextiotal olika branscher i tjänstesektorn, redo att ta vårt ansvar och bidra till att finna former och överenskommelser för att öppna fler vägar och sänka trösklarna in till den svenska arbetsmarknaden. En nyckel till det är att sänka kostnaderna för ingångsjobben. Om de fackliga företrädarna är beredda att medverka deltar vi mer än gärna i samtal om hur vi kan åstadkomma detta.