Utredningens förslag strider mot upphandlingslagen

Almega har lämnat remissvar på regeringens utredning om upphandling enligt kollektivavtal och man säger nej till utredningens förslag. – Förslaget om att det ska vara möjligt att ställa högre krav på svenska företag än på företag från andra EU-länder strider mot upphandlingslagen, säger Almegas näringspolitiska expert Stefan Holm.

Almega överlämnade den 3 november sitt remissvar på regeringens utredning ”Upphandling och villkor enligt kollektivavtal”. Upphandling omsätter mellan 600 och 800 miljarder kronor varje år och att regelverket fungerar är oerhört viktigt för både företag och upphandlare.

Utredningens förslag om att det ska vara möjligt att ställa högre krav på svenska företag än på företag från andra EU-länder strider enligt Almega mot upphandlingslagen. En bärande princip i Lagen om offentlig upphandling, LOU, är att alla företag ska behandlas lika.

– Utredningen menar att man ska gå ifrån den principen och det kan vi inte ställa oss bakom. Skulle företag från andra EU-länder få fördelar kan det skynda på en utveckling av mer utstationerad arbetskraft i Sverige, säger Stefan Holm.

Utredningen föreslår också att den nya statliga Upphandlingsmyndigheten ska peka ut vilka branscher som är riskbranscher och att de där alltid skulle ställa arbetsrättsliga krav. Almega anser att det är tveksam och komplicerat att peka ut hela branscher som problemfyllda och att det i så fall ställer höga krav på hur man skulle gå till väga.

– Detta skulle ge en större belastning både på upphandlande myndigheter och på de företag som deltar i upphandlingarna. I stället bör det vara den upphandlande myndigheten som formulerar sina egna krav för varje upphandling.

Utredningen föreslår också att lön, arbetstid och semester skulle bli de återkommande arbetsrättsliga villkor som alltid ska användas. Den statliga Upphandlingsmyndigheten skulle fastställa branschers miniminivåer och göra dem offentliga.

– Beslut om sådana tvingande villkor skulle vara ett tydligt steg mot statlig inblandning i parternas lönesättande roll, säger Stefan Holm, och tillägger att effekterna av detta inte har utretts tillräckligt.

– En vanlig uppfattning bland många företag är att reglerna kring offentlig upphandling är omfattande, stelbenta och komplicerade. Utredningens förslag bidrar till att göra upphandlingen ännu mer komplicerad och svårgenomtränglig, även för seriösa företag. Därför avstyrker Almega förslagen, säger Stefan Holm.

/Lotta Oom