Spännande tanke sa ministern!

Igår hann jag med att både träffa massor av våra fantastiska medlemmar och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Den sistnämnda kommenterade även vårt förslag om en rehabiliteringskoordinator i positiva ordalag.

Jag började dagen med att genomföra Almegas All-dagar där vi informerar om nyheter kring arbetsrätt och andra för arbetsgivaren viktiga frågor. I år har vi haft med Försäkringskassan, och företagen har uppskattat den information som gavs. För att få ner sjukfrånvaron måste samarbetet mellan arbetsgivarna och försäkringskassan men framförallt med hälso- och sjukvården förstärkas.

På kvällen var det möte i socialförsäkringsklubben, där socialförsäkringsministern Annika Strandhäll deltog. En bekymrad minister redovisar siffror på hur sjukskrivningstalen nu åter ökar, om än från en relativt låg nivå. Men det gäller att bryta trenden innan siffrorna rusar i väg. Det var bra att ministerns markerar att det är i den offentliga sektorns som sjukfrånvaron är högst, bland annat beroende på att sjukskrivning är vanligare i de så kallade kontaktyrkena.

Socialförsäkringsministern har ännu inte återkommit till förslag som ska komma gällande ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare. Det gäller att det inte blir nya pålagor för dem. Almega konstaterar att arbetsgivarna redan i dag har ett stort ekonomiskt åtagande för sjukfrånvaro. Arbetsgivarna har att betala sociala avgifter om 31,42 procent av lönesumman, bestående av bland annat en sjukförsäkringsavgift om 4,35 procent och en föräldraförsäkringsavgift om 2,6 procent. Men arbetsgivarnas kostnader stannar inte vid detta. Till detta kommer de kollektivavtalade kostnaderna för sjukpension och dagersättning. Detta är utöver de kostnader som följer av sjuklönelagen och de förmåner som finns i de stora tjänstemannaavtalen om utfyllnad av lönen fram till dag 90.

Att ytterligare öka kostnaderna för arbetsgivarna är inte en lösning. I stället behövs det andra åtgärder. Det som många av våra företag särskilt poängterar är behovet av tidiga kontakter med hälso- och sjukvården, inte minst den sjukskrivande läkaren, för att få en ordentlig diskussion om hur sjukdomen påverkar arbetsförmågan i förhållande till de arbetsuppgifter som finns.

Almega har förslagit att det borde finnas en rehabiliteringskoordinator som håller i alla trådar och ser till att nödvändiga kontakter kommer till stånd. Detta ska vara en funktion som ligger utanför Försäkringskassan eftersom myndigheten är en av de aktörer som måste samordnas. Det finns kvalificerade företag som skulle kunna få denna uppgift. Roligt att socialförsäkringsministern ansåg att det ”är en spännande tanke”. Almega är givetvis beredd att fortsätta den diskussionen och konkretisera förslagen ytterligare.