Obefintligt stöd för försämringar av RUT-avdraget

En ny undersökning från TNS Sifo bekräftar det vi länge vetat – i stort sett alla tycker om rut-avdraget. Förutom att 71 procent av svenska folket motsätter sig försämringar bjuder dock undersökningen på något vi kanske inte hade anat, nämligen att en majoritet av Vänsterpartiets sympatisörer vill behålla rut-avdraget.

I morse presenterade rut-företaget Hemfrid en undersökning gjord av TNS Sifo. Kort och gott vill svenska folket behålla rut-avdraget, oavsett partitillhörighet. Sju av tio motsätter sig alla försämringar av rut-avdraget, och det är egentligen bara Vänsterpartiet som sticker ut. I V-lägret går åsikterna nämligen isär – 52 procent av Vänsterpartiets sympatisörer vill behålla rut i någon form, medan 42 procent vill ta bort det.

Detta kommer inte som någon överraskning för branschen. För trots debatter om pigor och tjänstefolk, rika kommuner och storstäder vet vi att rut-branschens kunder är helt vanliga människor. Att det är barnfamiljer och 88-åriga kvinnor som lägger mest pengar på tjänsterna. Att seniora damer är gruppen med störst andel köpare. Uppenbarligen är det inte bara vi som företräder branschen som vet detta. De båda regeringspartiernas väljare motsätter sig nämligen alla begränsningar av avdraget.

Varför? För att rut-avdraget är uppskattat av alla – till och med Vänsterpartiet.

Som jag skrev i måndags har rut-branschen fått förtroende att bidra med nya jobb till flyktingar i och med den planerade utökningen av rut-avdragets tjänsteinnehåll. Men som bekant har regeringen ändå planerat att halvera avdragstaket för rut. Varför kan man fråga sig – det kommer nämligen att avsevärt försämra branschens möjligheter att växa och nyanställa. Samtidigt visar det sig nu att en majoritet av regeringspartiernas väljare inte stödjer den tänkta politiken.