Intressant samtal om sjukfrånvaron

I morse var det ett mycket bra frukostmöte om sjukfrånvaro på Svenskt Näringsliv. En bra rapport om företagens erfarenheter av sjukförsäkringen och sjukfrånvaron presenterades av Catharina Bäck. Det som var mindre bra var att socialförsäkringsminister Strandhäll fick lämna återbud på grund av sjukdom. Det fanns tyvärr ingen där ifrån den politiska ledningen och det var synd för det hade varit nyttigt för dem att höra de synpunkter som kommit fram i rapporten och vid seminariet.

Det finns en viss politisk samsyn i dessa frågor, men Solveig Zander (C), var tydlig med det olyckliga i att den bortre tidsgränsen försvinner. Det är precis det som våra företagare ger uttryck för. Zander var även tydlig med att rehab-kedjan är viktig och att det vore bra om det blev ett närmande mellan primärvården och företagshälsovården, inte minst för att tidigt kunna lokalisera vilka sjukdomsfall som kan bli längre. Zander hade en intressant tanke att sjukvården tidigt i ett sjukfall, när risk finns för att de blir långa, ska ta kontakt med arbetsgivaren. Det är precis det som företagen efterlyser.

Astra Zeneca har arbetat effektivt och strukturerat med sjukfrånvaron. Regelbunden uppföljning, tidiga kontakter med den sjuke, ett aktivt arbete med sjukfrånvaron har varit ett tydligt mål för cheferna. Det har gett resultat och det som nu bekymrar företaget är att de speciella kontaktpersoner som funnits på Försäkringskassan försvinner. Precis samma synpunkter kommer från våra stora medlemsföretag.

Inga-Kari Fryklund, Vårdföretagarnas förbundsdirektör, saknande individperspektivet i diskussionen. Helt rätt, eftersom trivsel på jobbet, delaktighet och att vara synlig är viktiga framgångsfaktorer för att minska sjukfrånvaron. Statistiken är tydlig, den privata vården och omsorgen har lägre sjukfrånvaro än den offentliga och i undersökningar så ger de anställda inom den privata vården uttryck för en högre arbetstillfredsställelse. Kortare beslutsvägar kan säkert vara en förklaring till detta.

Sjukfrånvaron är inte jämn och inte stabil. Den har varierat kraftigt under åren och att den nu åter igen är på väg upp igen riskerar att öka företagens kostnader. Det blir tufft, inte minst med tanke på de ökade kostnader som kommer genom borttagande av reduktionen av sociala avgifter för unga och äldre. Solveig Zander konstaterade att vi (politiken) måste underlätta för företagen att anställa inte tvärt om. Risken för ökade kostnader, svårt att få hjälp med tidiga insatser och borttagandet av den bortre tidsgränsen kommer inte underlätta för arbetsgivaren att anställa.

Detta skulle socialförsäkringsministern behövt höra. Jag upprepar det gärna i diskussioner, till dess önskar jag Annika Strandhäll snabbt tillfriskande.