Färre jobb med sänkt RUT-tak

Regeringen talar nu om rut-branschen som en viktig komponent i en fungerande integration av flyktingar utan utbildning – trots detta ligger beslutet att halvera rut-avdraget den 1 januari 2016 fast. Ska rut-företagen ges möjligheten att nyanställa är den enskilt viktigaste frågan att regeringen häver den planerade halveringen.

Nyligen kunde vi läsa i DI (30/10, endast i papper) att finansminister Magdalena Andersson lyfter rut-branschen som ett sätt för flyktingar utan utbildning att få ett första jobb i Sverige. Veckan dessförinnan avslöjade regeringen och Alliansen att ytterligare tjänster ska inkluderas i rut. Det är ett välkommet förslag och ett välkommet uttalande från Andersson – vi har nämligen under flera år sagt att rut-avdraget skapar arbetstillfällen för de som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Men samtidigt som finansministern hyllar rut-avdraget som en jobbskapare kan man inte undgå att förvånas. För även om rut ska vidgas så har regeringen bestämt att det ska krympas. Den första januari 2016 halveras rut-taket och vissa tjänster försvinner. Rut för läxläsning, något som i första hand sysselsatte unga, slopades dessutom redan i augusti. Resultatet är ett par nya tjänster, minus ett par gamla tjänster och sist men inte minst en halverad pott.

”Bilden som förmedlas blir oundvikligen att finansministern ger med ena handen och tar med den andra och det som kunde blivit en reell jobbskaparreform riskerar nu istället att falla platt.”

Besluten om inskränkningar i rut tog regeringen förvisso innan överenskommelsen med Alliansen var nådd, men regeringen har inte för avsikt att backa i minskningsambitionerna – trots att det kommer att påverka branschen negativt. Bilden som förmedlas blir oundvikligen att finansministern ger med ena handen och tar med den andra och det som kunde blivit en reell jobbskaparreform riskerar nu istället att falla platt.

Den bilden bekräftas ytterligare av Anderssons uttalande i Morgonekot (5/11). Medan Alliansen vill få till stånd vidgningen av rut snarast möjligt menar Andersson att detta inte kan påskyndas. Istället tillkännager finansministern att detta är en komplicerad och oundvikligt lång process. Det talas om att jobbreformen blir möjlig tidigast den 1 januari 2017.

Om finansminister Andersson verkligen menar att rut är en viktig del i att skapa jobb för nyanlända så krävs det att halveringen av rut-avdraget hävs och att förbättringarna drivs igenom med brådska och besked. Som det ser ut nu har vi nämligen en bransch som fått stort förtroende i flyktingkrisen, men minskat utrymme att hjälpa till.