Beskriv verkligheten som den är!

Har i dag läst debattartikeln från Försäkringskassans ledning där myndigheten vill lägga ett större ansvar på arbetsgivarna. Ibland är det dock bra att vara nyanserad i sin kritik. Vilka arbetsgivare som står för den största sjukfrånvaron framgår inte av artikel, men det är den kommunala och landstingskommunala sektorn. Det borde ha framgått.

Almega genomför just nu regionala konferenser där Försäkringskassan är en av föreläsarna. Över 600 företag får kunskap i hur Försäkringskassan ska arbeta framöver och vilket stöd som finns. Det är bra med denna information som ges från kunnig personal. Samtidigt möter jag frustrerade arbetsgivare som inte anser att de får det stöd de skulle vilja ha. Svårt att få kontakt med försäkringskassan. Läkarintygen säger inget om arbetsförmågan för just den typ av arbete som den specifika arbetsgivaren har. Hopplöst att få den kontakt med hälso- och sjukvården som företagen vill ha för att kunna sätta in snabba åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaron är redan i dag förknippad med stora kostnader för arbetsgivaren i form av sociala avgifter, sjuklön och kollektivavtalade förmåner. Därtill kommer kostnader för vikarier, minskad produktion med mera. Arbetsgivaren vill givetvis begränsa dessa kostnader.

Listan på missnöje kan göras lång och allt löses inte med direktiv uppifrån eller förstärkning av företagshälsovården.
Nej, det behövs snabba direkta kontakter tidigt i rehabiliteringskedjan. Det är därför som vi på Almega har föreslagit införandet av en rehabiliteringskordinator, fristående från såväl hälso- och sjukvården som Försäkringskassan, och som skulle kunna vara ett stöd för såväl den enskilde som arbetsgivaren i arbetet med att minska sjukfrånvaron.

Att begränsa sjukfrånvaron har också att göra med attityder till sjukfrånvaro. Jag ifrågasätter inte enskildas sjukfrånvaro men jag tror att borttagandet av den bortre tidsgränsen i sjukperioden skickar alldeles fel signaler. Nej, det behövs aktiva åtgärder för att underlätta återgången i arbete och där har arbetslivsintroduktionen som gällt för dem som passerat tidsgränsen varit av stort värde.

Så Anne-Marie Begler, lyssna på företagen så kan du få kloka råd hur Försäkringskassan skulle kunna medverka till en begränsning av sjukfrånvaron.