Alla resurser behövs

Nu är det viktigare någonsin att låta fler aktörer komma in och hjälpa till med validering, praktik och effektiviseringar. Människorna som kommer hit måste få bästa möjliga stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

Nu kommer människor till Sverige som levt mitt i eller nära krigets fasor. Många har arbetat i yrken eller har den utbildningen där vi i Sverige har brist. Samtidigt är det många som inte har denna bakgrund och som kommer att få det tuffare att komma in på arbetsmarknaden. I bägge fallen gäller dock att minimera byråkratin och effektivisera beslutsvägarna. Just nu är dessa barriärer hopplösa att ta sig över för många. Jag vet, har en nybliven vän som är ett talande exempel på hur det på grund av byråkrati kan bli ett riktigt moment 22.

Samtidigt vet vi att det finns massor av kvalificerade företag med såväl inhemsk som internationell erfarenhet som skulle kunna medverka i att snabba på integrationen. Varför ges inte de möjlighet? Och varför ges de inte möjlighet att i större omfattning utföra uppdrag inom de olika arbetsmarknadspolitiska programmen?

Det finns kunskap, erfarenhet och en vilja att göra skillnad. Men i stället så kan uppdragen från det offentliga vara så få att det är svårt att leva upp till sina visioner som arbetsgivare och ge den egna personalen en trygghet i deras anställning.

SvD hade igår en bra ledare – det är helt rätt att det inte går att rulla på i gamla hjulspår. Det måste tänkas nytt och gamla arbetssätt måste vågas ifrågasättas. Då är det knepigt med en byråkrati där ett visst förhållningssätt är djupt cementerat i väggarna. Hur lång tid tar det att förändra ett synsätt? En generation eller en mandatperiod? Eller är det ett oöverkomligt hinder?

Riksdagen har via ett utskottsinitiativ lagt fast att utredningen om arbetsförmedlingen ska återuppstå!

Jag väntar på direktiven, de måste komma fort. Vi har inte råd att vänta. Nu behövs alla resurser och en effektiv organisation där kompetensen hos alla kvalificerade leverantörer utnyttjas till fullo. Och det behövs nu, inte i morgon eller senare. Öppna upp arbetsförmedlingen, snabba upp valideringen, underlätta praktikplatser, minska kostnaden att anställa. Det skulle göra skillnad för oss som land men även för alla dem som nu står utanför arbetsmarknaden. Och det är alldeles för många.