Vi har inga hemligheter

I dag skriver Dagens Industri om hur näringslivet påverkar Sverigedemokraterna i ”hemliga möten” och citerar bland annat mig och berättar om Almegas påverkansarbete. Den övergripande bilden stämmer inte, det finns inget hemligt i vårt påverkansarbete, vi träffar samtliga partier i riksdagen och framför våra medlemmars åsikter i för dem viktiga frågor – Sverigedemokraterna utgör inget undantag, inte övriga partier heller.

För oss är det viktigt med goda villkor för företagen, för att de ska kunna anställa och bidra till sysselsättning och tillväxt. I det ingår ett öppet och välkomnande samhällsklimat som på bästa sätt tar emot såväl asylsökande som arbetskraftsinvandrare, och ser till att ta tillvara deras kompetens och erfarenheter.

Mot den bakgrunden för vi samtal med politiker från alla riksdagspartier, och bjuder – när det är aktuellt – in till att delta i panelsamtal och seminarier. Vi informerar om de frågor vi driver och varför, samt delar med oss av våra bästa argument för att främja tjänsteföretagen.

Öppenhet är en viktig drivkraft för näringslivet – vårt intensiva opinionsbildande arbete i integrationsfrågan för ökad kompetensförsörjning är ett av flera exempel på ovan.