Statlig utredning om krav på villkor enligt kollektivavtal i upphandling kom inte med bra förslag

Utredningsförslaget om krav på villkor enligt kollektivavtal i kommande upphandlingslagstiftning är dåligt, leder till krångligare upphandling och ökade kostnader. Om det handlar senaste avsnittet av Upphandlingspodden.

Nej, det var inget bra förslag från regeringens utredare. Förslagen innebär krångligare upphandling och ökade kostnader. Det kommer drabba de seriösa företagen, de som vill göra rätt.

Utredaren tolkat upphandlingsreglerna fel. En grundläggande princip är att alla företag i en upphandling ska likabehandlas. Men utredaren föreslår att man i enskilda upphandlingar ska kunna ställa högre krav på svenska företag än de som utför arbetet med utstationerad arbetskraft. Det här är en olikabehandling som inte är förenligt med upphandlingsreglerna och ett feltänk. Det leder till att svenska företag, med svenska anställda, skulle få konkurrensnackdelar gentemot de som har utstationerad personal.

Det föreslås i utredningen att alla upphandlingar inom vissa utpekade branscher ska innehålla arbetsrättsliga krav. Det är den statliga Upphandlingsmyndigheten som ska peka ut så kallade riskbranscher. I dessa branscher ska det alltid ställas krav på lön, arbetstid och semester.

Det som är positivt med utredningen är att det görs tydligt att det inte går att ställa tvingande krav på kollektivavtal. Det visar att det är möjligt för företag som är seriösa men som inte tecknat kollektivavtal, att kunna delta i offentliga upphandlingar.

Vi är för ordning och reda och vill se förslag inom offentlig upphandling som stänger ute oseriösa aktörer. Men de förslag vi har sett här leder inte till en bättre offentlig upphandling. För ett längre resonemang, lyssna på senaste avsnittet av Upphandlingspodden.