Löfven: Låt FoU-avdraget för SME vara kvar

Små och medelstora konsulter står för drygt hälften av alla företag som utnyttjar möjligheten till nedsatt arbetsgivaravgift för FoU-anställda. Att öka kompetensen i SME är avgörande för den samlade innovationskraften i Sverige – därför måste avdragsrätten behållas. Det motsatta skulle få negativ effekt för såväl dessa företag som deras kunder som i många fall är de forna storföretagen.

Under många decennier har Sveriges forsknings- och innovationspolitik varit inriktad på storföretagen. Inte så konstigt för så har näringslivet sett ut. Men efter globalisering, strukturomvandling och en rasande stark specialisering i företagen så har vi en annan världsbild framför oss. I dag arbetar i Sverige exempelvis över 50 procent av alla ingenjörer i tjänstesektorn och av dem är 50 procent verksamma i kunskapsintensiva tjänsteföretag. Det är också där 60 procent av alla nya jobb skapats under de senaste 20 åren.

Trots detta ser vi att en stor del av ramverken fortsatt är formerat utifrån ett storföretags perspektiv, där all produktion inklusive kunskapsproduktionen, fanns ”i huset”. Ett sådan exempel är de stundom väldigt strikta reglerna om 50 procentig medfinansiering. Svårt för många KIS-företag, allra helst om de är små.

Men det finns exempel på stimulanspaket som faktiskt verkar fungera.

Sedan 1 januari 2014 så kan företag få reducerad arbetsgivaravgift (10 procent avdrag) för personer anställda för att utföra systematisk och kvalificerad forskning och utveckling, se mer info på Skatteverkets webbsida. Avdraget får max uppgå till 230 000 kronor per månad för alla anställda tillsammans.

Vi har samlat in statistik för jan-juli 2015 från Skatteverket som visar att redan efter 7 månader har samma nivåer som för hela 2014 uppnåtts.

  • Totalt har 1772 företag yrkat avdrag jan-juli 2015 (jmf 1990 hela 2014)
  • Konsulter inom teknik, naturvetenskap, management är den största gruppen och motsvarar en tredjedel av företagen; 736 st jan-juli 2015 (jmf 748 hela 2014)
  • IKT-företag; dataprogrammering, datakonsult står för knappt en femtedel 371 st jan-juli 2015 (jmf 364 st hela 2014)

Det betyder att i grova drag står små och medelstora konsulter för drygt hälften av alla företag som utnyttjar möjligheten till nedsatt arbetsgivaravgift för FoU-anställda. Att öka kompetensen i SME är avgörande för den samlade innovationskraften i Sverige, så en stark uppmaning till regeringen Löfven är att behålla avdragsrätten. Det motsatta skulle få negativ effekt för såväl dessa företag som deras kunder som i många fall är de forna storföretagen.