Kylan kommer tidigt i år

Nu tvingas företagen säga upp medarbetare på grund av den ökade kostnaden för att ha personal anställd. De senaste dagarna har jag träffat flera företagare som bekräftar detta och mina tidigare farhågor har alltså besannats.

Enklare jobb försvinner i första hand, jobb som skulle kunna vara en väg in i arbete för många med ett kort CV. Särskilt hårt kommer det att slå mot ungdomar eftersom LAS regelverk drabbar dem som har kort anställningstid. Det är inte utbildning som många av dessa ungdomar behöver utan det är ett jobb som ger dem en möjlighet att förbättra sitt CV.

Men nu kommer frosten och lägger sig över företagens vilja och förmåga att anställa. Det är olyckligt om man vill minska ungdomsarbetslösheten eller underlätta integrationen av nyanlända. Nej, gör det lättare för företagen att anställa. Det är det såväl enklaste som mest effektiva sättet att hjälpa människor in på arbetsmarknaden.