EU-kommissionen: Direktupphandla för att snabbt ge stöd åt flyktingar i nöd

Med anledning av flyktingkrisen i Europa var EU-kommissionen tydlig med att det är fritt fram för myndigheter att direktupphandla för att snabbt kunna ge flyktingar mat, tak över huvudet och annat livsavgörande. Detta är helt i linje med våra upphandlingsregler. Detta och mycket mer i senaste avsnittet av Upphandlingspodden.

EU-kommissionen skriver att: ”Unionens regler om offentlig upphandling gör det möjligt att tillgodose de mest omedelbara behoven hos asylsökande under de nuvarande exceptionella omständigheterna.” Konkurrensverket meddelade snabbt att de har samma syn som EU-kommissionen.

I det senaste avsnittet av Upphandlingspodden tar vi upp att det är mycket bra att man visar på den här möjligheten, det är inte en fråga om att ändra några regler utan använda dem som finns. Direktupphandling används normalt av en myndighet när värdet är lågt. Men direktupphandling kan också användas vid synnerlig brådska. För detta krävs det att upphandlingen ska vara helt nödvändig och det förutsätter också att brådskan är förorsakad av omständigheter som inte har kunnat förutses av myndigheten. Synnerlig brådska ska alltså inte vara orsakad av myndigheten själv.

Det nya avsnittet av Upphandlingspodden ligger ute nu och vi ger där också tips på hur man ska göra för att vinna offentliga upphandlingar. Välkommen att lyssna!