Almega: Dåliga förslag som diskriminerar svenska företag vid upphandling

Utredningsförslaget om krav på villkor enligt kollektivavtal i kommande upphandlingslagstiftning är dåligt, leder till krångligare upphandling och ökade kostnader. Det menar Almega, som anser att regeringens utredare tolkat upphandlingsreglerna fel.

Utredningsförslaget om krav på villkor enligt kollektivavtal i kommande upphandlingslagstiftning är dåligt, leder till krångligare upphandling och ökade kostnader. Det menar Almega, som anser att regeringens utredare tolkat upphandlingsreglerna fel.

I dag, den 1 september, har Niklas Bruun till regeringen överlämnat sin utredning om hur krav på villkor enligt kollektivavtal ska kunna ställas i kommande upphandlingslagstiftning.

– Utredningsförslaget kommer att leda till krångligare upphandling och ökade kostnader, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg. Det kommer drabba de seriösa företagen, de som vill göra rätt.

Almega anser att utredaren tolkat upphandlingsreglerna fel.

– En grundläggande princip är att alla företag i en upphandling ska likabehandlas, säger Stefan Holm, näringspolitisk expert på Almega. Men utredaren föreslår att man i enskilda upphandlingar ska kunna ställa högre krav på svenska företag än de som utför arbetet med utstationerad arbetskraft. Det här är en olikabehandling och ett feltänk. Det leder till att svenska företag, med svenska anställda, skulle få konkurrensnackdelar gentemot de som har utstationerad personal.

Det föreslås i utredningen att alla upphandlingar inom vissa utpekade branscher ska innehålla fastställa arbetsrättsliga krav. Därmed riskerar företag som av statliga Upphandlingsmyndigheten pekas ut som så kallade riskbranscher, få ökad byråkratisk hantering.

– I vissa branscher är det enkelt att definiera t ex lönenivå eller arbetstid, säger Stefan Holm. I andra är det betydligt svårare. Det finns också många olika kollektivavtal som är tillämpliga för det arbete som ska utföras. Detta ställer orimliga krav på upphandlande organisationer, både inför upphandlingen och vid uppföljning av ingångna avtal. Konsekvenserna kan också bli att företag väljer att inte delta i offentliga upphandlingar. Detta begränsar konkurrensen och hindrar utvecklingen av innovation.

Almega ser det som positivt att utredningen inte föreslår tvingande krav på kollektivavtal. Det gör det möjligt för företag som är seriösa men som inte tecknat kollektivavtal, att fortfarande kunna delta i offentliga upphandlingar.

– Vi är för ordning och reda och vill se förslag inom offentlig upphandling som stänger ute oseriösa aktörer, säger Ulf Lindberg. Men de förslag vi har sett här leder inte till en bättre offentlig upphandling.