22 miljoner från Löfvens innovationsråd till digitalisering för tjänsteinnovation?

Efter regeringens innovationsråds tredje möte 2 september blev det känt att 22 miljoner ska satsas på digitalisering. Pengarna ska kanaliseras via Vinnova och genom de redan etablerade strategiska innovationsområdena (SIO). Man har tidigare från regeringen sagt att de resurser som avsats för innovationsrådets förslag ska ha stark samverkansprägel.

De SIO som i dagsläget finansieras av Vinnova med pågående program, har delar som är gemensamma, mer generiska områden som är väldigt viktiga för att man i slutändan ska kunna kapitalisera på all den spetskunskap (ofta teknik/materialdominerad) som vuxit fram i respektive SIO.

Ett sådant enormt viktigt område är tjänsteinnovation, som innefattar områden som kundinvolvering, nya hållbara affärsmodeller, ledning och organisation i en tjänstedominerad verksamhet, komplex samverkan och samleverans av erbjudanden med mera. Det handlar om tvärvetenskaplig utveckling, något som de mer stuprörs/branschorienterade SIO inte kommer att klara av att utveckla var och en för sig.

Nästan alltid sker tjänsteutveckling och innovation i en digitaliserad kontext, digitalisering är en förutsättning för framtidens värdeskapande. Det skulle därför vara fantastiskt om dessa 22 miljoner till digitalisering kan ha ett fokus att öka värdeskapande genom tjänsteutveckling. Alltså inte primärt fokus på automation och effektivisering av varuproduktion. Det finns det ju redan särskilda SIO, det vill säga Processindustriell IT och Automation men även Smartare elektroniksystem samt Produktion 2030.

Nu finns ett fönster, en chans att satsa på kanske den viktigaste så kallade ”hängrännan av möjliggörande tvärvetenskap” som vi hörde regeringen tala om inför förra proppen och införandet av SIO. Min uppmaning till näringsdepartementet, och därefter Vinnova, är att säkerställa att dessa nya miljoner inte bara trycks ner till teknikutveckling i de befintliga SIO-programmen, utan används till att lyfta upp det behov av kompetensutveckling inom affärsutveckling och tjänsteinnovation som efterfrågas i princip samtliga SIO. Och skulle det vara så att det inte efterfrågas i någon SIO, så kan man fundera på det var rätt att välja ut området.

Det handlar ju om att utveckla innovationer och då måste det finnas en marknad och affärsmässighet, annars verkar det mer som ett forskningsprogram.