Tjänste­företag och industri skapar tillsammans ett fungerande näringsliv

Att ställa tjänstesektor och industri mot varandra är fel. Båda är nödvändiga för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Ofta är det samma åtgärder och reformer som efterfrågas – oavsett om ett företag producerar varor, tjänster eller både och.

Den privata tjänstesektorn sysselsätter idag drygt två miljoner människor och står för drygt 80 procent av de senaste 20 årens sysselsättningsökning. Hälften av dessa jobbar i så kallade kunskapsintensiva tjänstebranscher och majoriteten av de nya jobben i tjänstesektorn har skapats i dessa branscher. Det är alltså i dessa tjänsteföretag med högt kunskapsinnehåll som de allra flesta jobben tillkommit i Sverige de senaste decennierna – ett tydligt tecken på att dessa branscher är konkurrenskraftiga och växer i Sverige.

”Varuproduktion och tjänsteproduktion blir alltmer sammanlänkade. Industrin är beroende av tjänstesektorn och vice versa.”

Förr pratades det ofta om att industrin hade en särskild position som jobbskapare i samhället. Det hörs allt oftare den senaste tiden, kanske som en reaktion på regeringens nyindustrialiseringsambitioner. Nu senaste i en artikel från Jernkontoret i SvD, där man menar att särskilda satsningar behöver göras på industrisektorn.

Men gräver man lite djupare i vilka sektorer som egentligen skapar jobb inom tjänstesektorn, som till exempel inom företagstjänster ser man att efterfrågan från tjänstesektorn självt skapar betydligt flera jobb inom dessa branscher än efterfrågan från industrin.

57 procent av jobben inom företagstjänstebranscherna skapas av efterfrågan från andra tjänstebranscher, medan endast 30 procent av jobben kan förklaras av efterfrågan från industrin. Man kan även se att tjänster utgör en betydligt större del av svensk export än vad man tidigare trott. Fångar man upp tjänsteinnehållet även i varuexporten utgör tjänsterna hela 52 procent av Sveriges totala export.

Vad vill jag då säga med detta? Varuproduktion och tjänsteproduktion blir alltmer sammanlänkade. Industrin är beroende av tjänstesektorn och vice versa. Tjänsteinnehållet i industrin ökar och det är också i tjänsteproduktionen som potentialen till värdeskapandet är som allra störst.

Det blir fel att ställa industri och tjänstesektor mot varandra. Låt oss istället se hur vi kan skapa ett generellt gott näringslivsklimat i Sverige, som ökar vår konkurrenskraft och undanröjer onödiga hinder för företagande. Ofta är det samma åtgärder och reformer som efterfrågas av företag oavsett om de producerar varor, tjänster eller både och.

I Almegas rapport ”Företagstjänster – allt viktigare för Sveriges produktion och konkurrenskraft” kan du läsa mer om de här sambanden.