Nu startar Almegas FoI-råd

Min första vecka som vd för Almega blev intensiv, med många möten och mycket att lära. Och den andra fortsätter på precis samma sätt! Inom Almega pågår det ett ständigt arbete för att utveckla Almega som organisation och det arbete vi gör för tjänsteföretagen, och det är oerhört spännande att få vara med på och leda den resan.

Tjänsteföretagen har en viktig roll att spela på många sätt. Ett av dem är att bidra ännu tydligare i den innovationspolitiska debatten. Därför tillsätter vi från Almega idag en ny referensgrupp kring forskning och innovation. Vårt mål med det är att bidra till att öka konkurrenskraften i näringslivet genom att stärka tjänstesektorns kompetens och skapa förutsättningar för fler att utveckla sina affärer.

Almegas nya FoI-råd består av tretton representanter från våra medlemsföretag och kommer ledas av Magnus Karlsson, som till vardags är verksam i Ericsson. Sammansättningen är bred och omfattar ett flertal branscher och perspektiv.

Forsknings- och Innovationsrådet kommer bli viktigt för att uppdatera bilden av näringslivets struktur och för att bidra till en ökad förståelse om vilken betydelse kunskapsintensiva tjänsteföretag har för värdeskapandet, jobben, exporten och innovationskraften. Men också för att identifiera de hinder och möjligheter som finns för tjänsteföretag att delta i olika typer av samverkansprojekt mellan akademi och näringsliv.

Senare idag har jag glädjen att få kicka igång FoI-rådets allra första möte. Jag ser fram emot att framöver få ta del av deras kloka råd och inspel kring till exempel kompetensförsörjningen för tjänstesektorn, EU:s digitala inre marknad, företagens möjligheter att bygga tjänster på öppna data, och inspel till regeringen inför den aviserade forsknings- och innovationspropositionen 2016.