Likabehandling gäller i landstingens vårdval

Politikerna i Västernorrland bör självklart följa rådande lagstiftning.

I landstinget Västernorrland har styrande politiker beslutat ställa hårdare arbetsrättsliga krav. Istället för att hänvisa till ”kollektivavtalsliknande former” väjer man nu att ersätta texten med att ”kollektivavtal krävs” i sin kommande regelbok.

Ett sådant krav strider mot Lagen om Valfrihetssystem. Likabehandling av alla leverantörer, oavsett om de har tecknat kollektivavtal eller ej, gäller i alla valfrihetssystem. Däremot är det möjligt att ställa arbetsrättsliga krav som är i nivå med villkor i kollektivavtal.

Konkurrensverket har redan utrett frågan. Därför vore det väl smakfullt om politikerna i Västernorrland anpassade sig till gällande lagstiftning istället för att ställa olagliga krav som stänger ute små eller nystartade företag.