Brottslighet stoppas inte med mer byråkrati

LO vill stoppa olaglig handel med arbetstillstånd genom att öka byråkratin för alla som vill rekrytera utländsk arbetskraft.

Svt rapporterar idag om olaglig handel med arbetstillstånd där syftet för köparen är att snabbt få ett inresevisum för att sedan kunna söka asyl i Sverige. Att oseriösa aktörer försöker utnyttja utsatta människors desperation är förstås beklagligt. Lösningen borde rimligtvis vara att rikta rättsliga åtgärder mot just dem som sysslar med denna ljusskygga verksamhet.

”Bland annat så anser LO att alla arbetsgivare ska tvingas motivera varför de ska anställa någon från just Syrien. Det är en märklig utgångspunkt, men dock målande för LO:s protektionistiska syn på arbetskraftsvandring.”

Detta kan tyckas vara självklarheter. Men inte för LO som istället för fram ett annat förslag på lösning – att öka byråkratin och därmed försvåra för samtliga företag och arbetskraftsinvandrare.

Bland annat så anser LO att alla arbetsgivare ska tvingas motivera varför de ska anställa någon från just Syrien. Det är en märklig utgångspunkt, men dock målande för LO:s protektionistiska syn på arbetskraftsvandring. Med det tidigare kravet på arbetsmarknadsprövning visade de tydligt att de anser att ursprung är viktigare än kompetens. LO har aldrig varit för att göra det lättare för människor från andra länder att bidra med sin kompetens i Sverige.

För våra medlemsföretag är det däremot en absolut nödvändighet i den globala konkurrensen att rätt kompetens måste kunna rekryteras varhelst den finns. Annars tappar vi konkurrenskraft och jobb.