Välbesökt seminarium om integration i Almedalen

Varför är tjänsteföretagen så viktiga för integrationen? Jo, för ett jobb är den bästa integrationslösningen. Och det är i tjänstesektorn som de flesta utlandsfödda arbetar.

3 juli arrangerade Almega ett seminarium i Almedalen om just jobb och integration. Många som kommer till Sverige idag saknar utbildning – hur hjälper vi dem? Publiken, både i det välfyllda tältet och alla som följde seminariet via webben, verkade i alla fall nöjda med svaren de fick.

Det var framförallt den första panelen med Elcim Yilmaz, grundare Sverige 3.0, Azita Shariati, vd Sodexo Sverige och Payam Boroodjeni, Fryshuset, som fick mest beröm av publiken. Alla var de överens om att jobben är nyckeln för integrationen. ”Skapa tro, skapa hopp, skapa jobb”, som Payam från Fryshuset uttryckte det.

Efter den första panelen presenterade Li Jansson Almegas reformförslag. Till exempel Krav-Bo, Nackamodellen för vuxenutbildning och införandet av etableringspeng, som innebär en konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen. Tillsammans skulle reformerna kunna ge 110 000 nyanlända sysselsättning.

Se gärna seminariet i sin helhet nedan. Efter Almegas presentation följde en diskussion med Tobias Baudin, LO, Magda Rasmusson, (MP) och Alice Teodorescu, GP.