Hur blir Sverige attraktivt för företagande?

Svensk sysselsättning, tillväxt och välfärd är beroende av att vi har företag som vill bedriva verksamhet i Sverige. Ökat företagande leder till högre sysselsättning och ökade skatteintäkter. Vi lever idag i en värld där företagen för att kunna överleva måste vara konkurrenskraftiga på en global marknad.

Allt fler företag ingår i så kallade globala värdekedjor där produktionen av varor och tjänster är spridd över olika delar av världen. Det krävs därför att Sverige kan skapa bra villkor för företagande så att nya företag lockas hit samt att befintliga kan fortsätta finnas på den svenska marknaden utan att förlora sin konkurrenskraft.

Många företag upplever idag stora hinder med svenska villkor och lagstiftning. Det kan vara alltifrån svårigheter att hitta kompetens, långa väntetider hos migrationsverket, höga skatter, hög administrativ börda samt en omodern arbetsrätt.

På seminariet ”Vad ska vi leva av i framtiden” som hölls i Almegas tält i Almedalen under onsdagen vittnade flera företagare, bland annat Ericsson, Doberman och Securitas om vikten av att förenkla för företagande i Sverige. Innovationstakten och även företagandet generellt går så pass snabbt att det inte går att vänta på direktiv från politiken. Förutsättningarna måste finnas på plats redan från början. Vikten av att skapa en företagarvänlig politik och samhällsklimat i Sverige framhölls också.

För att kunna överleva tvingas företag hela tiden utvärdera var de ska förlägga sin verksamhet och då blir det väldigt viktigt att skapa en miljö som lockar företag till Sverige och därmed även skapar tillväxt och sysselsättning här.