Bindande avtal praktisk omöjligt idag

Arbetskraftsinvandring får aldrig användas för att utnyttja människor. Men lösningen är inte mer byråkrati. Vi bör snarare göra det enklare för människor att komma i arbete på laglig väg och med rimliga villkor.

Vi är överens med Morgan Johansson (DN Debatt idag) om att människor som kommer till Sverige från andra länder för att arbeta bidrar till tillväxt och till mångfald på arbetsmarknaden. Självklart tycker också vi att det utnyttjande av människor som det ibland rapporteras om i media är helt oacceptabelt – det borde alla tycka. Redan förra regeringen införde ökade kontroller för att komma åt detta, men om det inte är tillräckligt så är vi självklart öppna för förslag om åtgärder som effektivt kan riktas mot missbruk.

”Det är dessa långa handlingstider som gör kravet på bindande arbetserbjudande till något som är praktiskt omöjligt.”

Men mer byråkrati för alla företag är inte lösningen. Tvärtom så skulle många av problemen lösas med det motsatta. Hela frågan kring bindande avtal är ett exempel på detta. Där är det handläggningstiderna hos Migrationsverket som behöver kortas. Det är dessa långa handläggningstider som gör kravet på bindande arbetserbjudande till något som är praktiskt omöjligt. Med korta handläggningstider, till exempel på en månad, skulle inte bindande avtal vara ett problem.

Få företag vågar skriva under ett bindande avtal om något som kan komma att dröja över ett år innan det träder i kraft. Då avstår de hellre ifrån att rekrytera och kompetensen går förlorad.

Vi på Almega har länge påpekat problemen med de långa handläggningstiderna och även gett förslag på lösningar. Noterbart är också att det ofta är de nya, unga startup-företagen som drabbas. De som ständigt pekas ut som Sveriges framtid. Enligt uppgifter till techsajten Breakit under våren så upplever många nya startups stora problem med byråkrati och långa väntetider när de försöker rekrytera utländsk arbetskraft.

En färsk rapport från IT- och Telekomföretagen visar att Sverige riskerar att drabbas av kompetensbrist, då branschen väntas ha ett underskott på 60 000 personer 2020. Vi står alltså inför stora strukturella utmaningar och en arbetsmarknad som skriker efter utländsk specialkompetens. De åtgärder som Morgan Johansson föreslår riskerar alltså att skapa betydligt mer problem än de löser.