Almega Flyttjänst­företagen välkomnar förslag om RUT-avdrag

Under Almedalsveckan har Moderaterna föreslagit ett breddat RUT-avdrag som bygger vidare på möjligheten för privatpersoner att göra skatteavdrag vid köp av hushållsnära tjänster. Det nya förslaget handlar om att låta RUT-avdraget omfatta även flyttjänster, vilket beräknas leda till över 1 000 nya årsarbeten och välkomnas av branschen.

Under Almedalsveckan har Moderaterna föreslagit ett breddat RUT-avdrag som bygger vidare på möjligheten för privatpersoner att göra skatteavdrag vid köp av hushållsnära tjänster. Det nya förslaget handlar om att låta RUT-avdraget omfatta även flyttjänster, vilket beräknas leda till över 1 000 nya årsarbeten och välkomnas av branschen.

– Att införa ett RUT-avdrag för flyttjänster skulle avsevärt förbättra möjligheterna att sanera branschen från oseriösa aktörer, säger Per Hansson, ordförande för Almega Flyttjänstföretagen. Vid bildandet av Flyttjänstföretagen var ett av de prioriterade områdena att få politiken att inse fördelarna med ett RUT-avdrag även på flyttjänster. Det gläder oss att Moderaterna verkar ha lyssnat.

För knappt ett år sedan gjordes en kartläggning över hur lätt det var att köpa flyttjänster från oseriösa aktörer. På sajten Blocket utannonserades flyttjänster till priser som låg så långt under rimliga nivåer att de knappast kunde uppfattas som seriösa. Förutom onormalt låga priser erbjöds fordon som inte var registrerade för att bedriva yrkesmässig trafik. En uppföljande undersökning nyligen gav ungefär samma resultat som för ett år sedan. För 450 kronor per timme erbjuds en lastbil och en bemanning om två personer.

– Att sådana upplägg skulle generera några intäkter till statskassan är föga troligt, säger Per Hansson. Än mindre att de som jobbar för en så låg ersättning täcks av arbetsmarknadsförsäkringar eller omfattas av kollektivavtal.

– Det är glädjande att Moderaterna under Almedalsveckan nu väcker liv i frågan och föreslår RUT-avdrag även på flyttjänster. Det finns från andra branscher flera goda exempel där svarta marknader med hjälp av RUT-avdrag omvandlats till vita. Almega Flyttjänstföretagen är övertygade om att ett införande av RUT-avdrag även för flyttjänster skulle ge en positiv effekt på branschen och på statskassan. Vi hoppas att också den röd/gröna majoriteten i Riksdagen ser fördelarna.

För mer information, kontakta:
Per Hansson, ordförande Almega Flyttjänstföretagen, tel. 073-431 10 00