Upphandlingar som ger valuta för pengarna

Trots skarp kritik blir inte hanteringen av upphandlingar bättre. Ellen Hausel Heldahl leder projektet som ska lyfta hur det går att göra upphandlingar som fungerar och ger valuta för pengarna.

Ellen Heldahl.jpgAtt det är många som klagar på hur upphandlingarna hanteras är inte nytt. Varje år som Svenskt Näringsliv mäter det lokala företagsklimatet i kommunerna hamnar upphandlingarna alltid på bottenplats. 

Nu är det dags att vända på kuttingen, inte bara konstatera att upphandlingarna är dåliga utan också visa hur man kan göra för att de ska vara bra. Ellen Hausel Heldahl är, sedan i januari, projektledare för Bättre offentlig marknad där alla Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer är med.

Hon brinner för funktionsupphandling. Hon tror definitivt att det skulle göra upphandlingarna mycket bättre – för upphandlarna, företagen och i slutänden skattebetalarna.

– Jag är övertygad om att funktionsupphandling, där man ställer krav på funktionen i stället för ska-krav på tjänsterna och produkterna, är bättre i vissa upphandlingar, säger Ellen Hausel Heldahl.
– Dessutom skulle funktionsupphandlingar driva fram innovationer, till exempel inom välfärdsteknologin. Här finns mängder av bra saker som kan göras!

Den offentliga marknaden är totalt på runt 600 miljarder kronor per år. Av detta köper kommunerna för uppskattningsvis 300 miljarder kronor, det vill säga en tredjedel av deras budget.

– Det handlar om mycket pengar och då gäller det att veta vilken effekt upphandlarnas krav ger.

En stor orsak till att företagen tycker att hanteringen av upphandlingarna inte fungerar och att de därför inte deltar är vad Ellen Hausel Heldahl kallar för ska-kraven.

– Ska-kraven är alla dessa krav, ibland upp mot hundra i en upphandling, som företagen måste uppfylla för att få delta. Många företag tycker helt enkelt inte att det är någon idé att lämna anbud.

Ellen Hausel Heldahl berättar om en kommun som verkligen vill vara bra på upphandlingar. Ändå visade det sig att de i en upphandling ställde krav på erfarenhet av städning i kommunen. Det krympte antalet företag som kunde söka till två stycken.

– Det är inte av illvilja utan man tänker sig helt enkelt inte för.

En mycket stor del av Almegas medlemsföretag är berörda av offentlig upphandling och Stefan Holm, Almegas expert på offentlig upphandling, arbetar halvtid i projektet. I en undersökning gjord av Almega säger 56 procent av företagen att de aldrig deltar i offentlig upphandling främst på grund av lägsta pris.

Upphandlingsförfarandet har kritiserats i många år, men inte mycket har hänt. En av orsakerna som Ellen Hausel Heldahl pekar på är att avdelningarna som arbetar med upphandlingar i kommunerna är underbemannade. Men hon tycker också att kritikerna inte har varit konstruktiva.  

– Man har sagt nej till dåliga upphandlingar men inte berättat hur kommunerna ska göra för att de ska bli bra.

I höst kommer projektgruppen Bättre offentlig marknad att besöka ett 50-tal kommuner för att prata om hur upphandlingarna kan bli bättre.

/Lotta Oom

Läs mer om offentlig marknad

Så här blir upphandlingarna bättre:

  • Dialog mellan företag och upphandlare, bjud in till allmänna företagsmöten minst varje år.
  • Upphandla funktion i stället för att detaljstyra. Ta bort onödiga ska-krav, de kostar pengar och förhindrar en bra konkurrens.
  • Annonsera direktupphandlingarna på kommunens hemsida.
  • Utvärdera kvalitet i stället för lägsta pris.
  • Vara öppen för nya lösningar och innovationer.