Ökade sociala krav sopar problemen under mattan

Förslaget om att tvinga företag att ta in långtidsarbetslösa löser ingenting. Istället sopas grundproblemet under mattan.

I DI skriver civilminister Ardalan Shekarabi (S) och Skanskas vd Johan Karlström att företag bör aktivt medverka till samhällsutvecklingen genom striktare sociala krav vid offentlig upphandling, bland annat för att minska arbetslösheten och öka mångfalden på arbetsmarknaden. Men det är problem som inte avhjälps med tvångsåtgärder.

I grunden handlar det om bristande matchning; företagen har svårt att rekrytera personal med den kompetens som behövs, samtidigt som en stor grupp långtidsarbetslösa har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ofta har den senare gruppen otillräcklig eller fel utbildning.

Att tvinga företag som vill göra affärer med offentliga aktörer att ta in långtidsarbetslösa, det vill säga personer som arbetsgivarna redan tidigare bedömt inte har rätt kunskaps- och kompetensprofil, är ingen hållbar lösning.

Det säger sig självt att den långtidsarbetslöses kunskap och kompetens inte förändras i ett trollslag. Istället för att ta tag i problemen där de uppstår – till exempel i utbildningen – försöker regeringen med sin planerade strategi för offentliga upphandlingar att sopa dem under mattan.

Man verkar blunda för att ökade krav på företagen att ta emot långtidsarbetslösa också ökar kostnaderna. Det här handlar om personer som många gånger behöver mycket utbildning och handledning för att komma in i jobbet. Den kostnaden måste arbetsgivare ta ut av uppdragsgivaren.

På så sätt ”döljs” kostnader för arbetsmarknadsåtgärder. Istället för att ta dem inom ramen för arbetsmarknadspolitiken så trycker man ut kostnaderna på enskilda offentliga beställare med minimala möjligheter till uppföljning och utvärdering. Det är knappast ett framgångsrecept.

Offentlig upphandling ska inriktas på att köpa bästa möjliga kvalitet till bästa möjliga pris. Det gynnar medborgarna och näringslivet. Att blanda in andra politiska mål i upphandling ökar kostnaderna och kan leda till sämre kvalitet och i värsta fall gynna oseriösa aktörer.