Fortsatt kamp för konkurrens på lika villkor

Konkurrens på lika villkor mellan privata företag och den offentliga sektorns aktörer borde vara en självklarhet. Att så inte är fallet har vi långa rader av exempel på från alla delar av landet.

”Det måste finnas konkurrens på lika villkor mellan privata hälsocentraler och offentligt driven verksamhet. Utredningen om vinster i välfärden borde se över helheten”, tycker Eva Jansson på Hälsovalet i Sverige AB.

Sedan 2013 äger och driver hon hälsocentraler på tre platser i Hälsingland. Något som bromsar henne och nära nog alla andra inom den här branschen är den pågående utredningen om vinster i välfärden.

”Eftersom framtiden känns lite osäker tänker jag mig för mer än en gång innan jag gör några större investeringar eller går in i långsiktiga avtal”, förklarar Eva Jansson.

Hon är övertygad om de privata hälsocentralernas fördelar.
”Patienterna får en valmöjlighet som inte funnits tidigare. Jag tror också att privata uppstickare bidragit till att primärvård med offentliga utförare blivit effektivare och tvingats vara mer på tå”, säger Eva Jansson.

Vi behöver inte gå speciellt många år tillbaka i tiden för att hitta en annan aspekt på detta med konkurrens mellan privat och offentligt. Då rådde fortfarande monopol på ett antal områden där de flesta av oss idag tar valfriheten för given.

Mycket har med andra ord blivit bättre, men fortfarande finns åtskilligt att göra innan de privata företagen med likartade förutsättningar kan utmana den offentliga sektorn.