Deltidspension – en riktig kvinnofälla

Unionen driver inför avtalsrörelsen 2016 att deltidspension eller flexpension som det också kallas ska införas även för dem som är anställda hos Almegas medlemsföretag. Det är inget annat än en riktig kvinnofälla.

Deltidspensionen gör att ersättningarna från våra offentliga trygghetssystem minskar om man tjänar mindre än 39 100 kronor i månaden. Vi vet att kvinnor tjänar mindre än män, tar ut större delen av föräldraförsäkringen och är sjukskrivna i större utsträckning. Ersättningarna från dessa system blir mindre med Unionens deltidspension än vad den annars skulle varit.

Deltidspensionen finansieras genom att Unionens medlemmar avstår från löneökning vilket istället används för en något högre pension. Problemet är att när man avstår från löneökning så blir lönen lägre än vad den annars skulle varit och då blir ersättningarna från trygghetssystemen lägre då dessa baseras på just lönen.

Så länge man tjänar över de olika taken som finns i de olika trygghetssystemen spelar det mindre roll. Men vi vet att kvinnor tjänar mindre än män och därför i större utsträckning hamnar under taken och då minskar också ersättningarna.

Kvinnor tar i genomsnitt ut 63 dagar med sjukpenning under ett 40-årigt yrkesliv att jämföra med männens 27 dagar. Under dessa dagar får man ut mindre med Unionens krav om tvingande deltidspension om man tjänar mindre än 27 800 i månaden.

Kvinnor tar i genomsnitt ut 552 dagar från föräldraförsäkringen att jämföra med männens 192 dagar. Precis som vid sjukförsäkringen så blir ersättningen lägre om man omfattas av Unionens deltidspension och tjänar mindre än 37 100 i månaden än annars.

Förutom förlusterna från föräldraförsäkringen och sjukpenningen minskar också den allmänna pensionen på motsvarande sätt för alla som tjänar under 39 100.

Det är lite märkligt att Unionens ledning pekar ut en fråga som är en ren förlust för kvinnor med låga löner som den viktigaste frågan i nästa års avtalsrörelse.

Tidigare inlägg:
Deltidspensionen gjorde Unionens medlemmar till förlorare
När man trampar på en öm tå