Är ett tydligt uppdrag för Arbetsförmedlingen lösningen?

Strukturomvandlingar gör att behovet av arbetslöshetsstöd ökar även för tjänstemän. Men är ett tydligare uppdrag för Arbetsförmedlingen att fokusera på tjänstemän verkligen hela lösningen?

På Svd Debatt diskuterar Eva Nordmark, TCO, om hur arbetslösa tjänstemän ska kunna få stöd för att minska tiden i arbetslöshet. Bakgrunden till artikeln är ett antal rapporter som presenterats. Intressanta rapporter som berör att numera drabbas även tjänstemän av arbetslöshet på grund av bland annat strukturomvandlingen. En av rapporterna innehåller intervjuer med företrädare för utförarna av de omställningsavtal som träffats mellan parterna.

TCO menar att den statliga arbetsmarknadspolitiken måste förändras för att omfatta tjänstemännen. Jag håller med om att politiken bör förändras men ser andra behov.

”Vi bör också låta andra än Arbetsförmedlingen göra jobbet.”

TCO vill att regeringen ger Arbetsförmedlingen ett tydligt uppdrag att utveckla sin service och sina insatser för arbetslösa tjänstemän. Jag delar slutsatsen att vi bör se till att ramarna finns i arbetsmarknadspolitiken – men vi bör också låta andra än Arbetsförmedlingen göra jobbet. Det finns massor av kompetenta företag som är specialiserade på omställning och kompetensutveckling och som är beredda att bidra. Jag hoppas att det blir ett resultat av alla de debatter och diskussioner som kommer att röra omställning i Almedalen i år.

Almega och Svenskt Näringsliv ordnar ett seminarium om omställning på tisdag kl 13.00 i hemma hos Almega i Almedalen. Välkommen dit, Eva Nordmark!