AMF räknar med att företagen bjuder på extra pensionsinbetalningar

AMF har räknat på effekten av flexpension och kommer fram till att pensionen blir högre om arbetsgivaren gör extra avsättningar till pensionen. Det är en inte speciellt överraskande slutsats men AMF utelämnar i sina beräkningar att den som löneväxlar mot en extra pensionsinbetalning också får en lägre lön jämfört med individer som inte löneväxlar. Det påverkar den allmänna pensionen och ersättningar från trygghetssystemen, intjänande till ITP 1 och ersättningar från kollektivavtalade försäkringar.

Flexpension leder till lägre ersättningar från våra trygghetssystem då dessa ersättningar är inkomstbaserade. Taket för intjänande till den allmänna pensionen (det orangea kuvertet) är 2015, uttryckt i månadslöner, cirka 39 100 kronor. Har individen en lön under detta tak blir inbetalningen till den allmänna pensionen lägre om en del av löneutrymmet avsätts till deltidspension istället för att betalas ut som lön. Det här har tydligen AMF-pension glömt bort vilket är lite märkligt efter som de tidigare har skrivit om att löneväxling för pension inte är bra för dem med lägre inkomster.

För föräldrapenning ligger taket vid cirka 37 100 kronor. För sjukpenning är taket cirka
27 800 kronor.

Med flexpension offrar den anställde en löneökning till förmån för en lika stor avsättning till pensionen. Den vanligaste avsättningen är idag 0,5 procent inom Unionens avtal som innehåller flexpension. För en tjänsteman med 25 000 kronor i månadslön blir det 1 500 kronor om året i pensionsavsättning som annars skulle betalats som lön. Samtidigt förlorar den anställde flera hundra kronor i allmän pension och intjänande till ITP 1. Dessutom får individen som omfattas av flexpension lägre ersättningar vid sjukdom och föräldraledighet.

Att AMF inte räknar med konsekvenserna av en lägre lön efter löneväxling utan antar att arbetsgivarna bjuder på den extra pensionsavsättningen är inte ett seriöst sätt att utreda effekterna av flexpension och döljer de faktiska negativa ekonomiska konsekvenserna. Särskilt efter som att det är tydligt uttalat att avsättningen till flexpension ska tas av löneutrymmet.

AMF skriver även i sitt pressmeddelande att ”det är inte alla som orkar eller kan göra det och då är det viktigt att det finns åtgärder som kan underlätta detta”.

I pensionsåldersutredningen så konstateras att det inte finns någon enighet i forskningen om att flexibla arbetstider och deltidspension skulle leda till fler arbetade timmar. Utredningen konstaterar dock att ”fler studier pekar på att antalet arbetade timmar minskar, färre studier på att antalet ökar.”

Frågan undersöktes även i en partsgemensam rapport av Unionen och Almega som visar att det är ovanligt att anställda inte klarar av att arbeta till pension inom Almegas branscher. I de fall där det trots allt finns önskemål om att gå ned i arbetstid, eller arbeta deltid efter 65 års ålder är detta något som sällan leder till konflikter utan löses lokalt på företagen.

Att ett företag som förvaltar pensionspengar, vilket AMF-pension gör, går ut och propagerar för större avsättningar till pensioner är väl ungefär lika förvånande som att bankerna vill att vi ska spara mer i deras dyra fonder. Men hade ju varit lämpligt om AMF-pension gav hela bilden och även tog med kostnaderna i sina beräkningar.