Bra att ungdomsarbetslösheten sjunker – men jag är orolig för framtiden

I dag presenterar Arbetsförmedlingen nya siffror om arbetslösheten. I pressmeddelandet skriver de att ”på ett år har antalet ungdomar som är inskrivna arbetslösa minskat med 13,1 procent  – från 80 000 till strax under 70 000 personer.”

”De ungdomar som har fullföljt gymnasiet har goda jobbmöjligheter. Det finns fortsatt många jobböppningar inom till exempel handeln och vården, där många traditionella ingångsjobb finns,” säger Mats Wadman, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Att ungdomsarbetslösheten är på väg ner är förstås glädjande. Men vad händer när regeringen nu kastar om i arbetsmarknadspolitiken? Risken finns att utvecklingen stannar av.

För vad händer när reduktionen av sociala avgifter krymper och på sikt försvinner? Hur kommer det att påverka alla ungdomstäta arbetsplatser? Hur kommer det påverka viljan att anställa oerfarna? Hur kommer de neddragningar som kan komma att ske på grund av företagens ökade kostnader för personal att drabba de unga?

LAS turordningsregler med ”sist in först ut” kommer med största sannolikhet att slå mot de unga. Och vad kommer hända med alla de orter där ungdomstäta arbetsplatser finns och där kostnadsläget kan bli så högt att företagen överväger att lämna orten?

Frågorna är många och vi vet inte alla svar ännu. Men det är ett stort ansvar som de politiker som röstar bort reduktionen av sociala avgifter nu lägger på sina axlar.