Individanpassningen viktig för framgången

Ett ambitiöst arbete med HR- och lönemodeller har gjort att callcenterföretaget UniGuide i Visby lyckats behålla sina högpresterande medarbetare och dessutom kunnat öka effektiviteten. Det är ett utmärkt exempel på betydelsen av individanpassade belöningssystem.

”Vi var tidigt måna om att arbeta fram en struktur för hur vi ska hantera den individuella delen av lönen på ett professionellt och bra sätt som är tydligt för alla och som är rättvist”, säger Anna-Lena Bohm i en intervju med Svenskt Näringsliv.

Hon är vd och köpte UniGuide 2006. Sedan dess har företaget utvecklats kraftigt och gått från 15 till 80 medarbetare.

”För mig har det varit viktigt att visa de personer som är högpresterande att vi ser dem, men även fånga de medarbetare som har större kapacitet att växa till någonting mer. Det handlar om att ta hand om humankapitalet”, förklarar Anna-Lena Bohm.

Möjligheten att premiera medarbetare har spelat en avgörande roll för UniGuide.

”Om jag inte gjort detta så hade jag haft svårt att motivera de mest högpresterande att stanna kvar”, menar Anna-Lena Bohm.