Hälsa på export – är svensk vård redo för världen?

Hoppas att du kan komma den 21 maj till Bonnier Conference Center då Almega anordnar ett spännande seminarium om export/internationalisering av vårdtjänster, tillsammans med Veckans Affärer, Dagens Medicin, Care-bolagen och Swecare.

Under många år har det talats om svenska företags försprång inom vård, omsorgs- och hälsoområdet, och därmed möjligheter till internationalisering på den globala marknaden. Flera företag har satsat, däribland Capio, Diaverum och Global Health Partner.

Utvecklingen har dock inte riktigt satt fart trots att befolkningen blir allt äldre, välfärdssjukdomar allt vanligare i länder där de förr inte fanns och digitaliseringen underlättar arbete med världen som arbetsfält. Potentialen är dock enorm.

Under denna eftermiddag kommer vi få lyssna till vad våra europeiska grannar gjort för att främja exporten. En annan oerhört viktig fråga är vad våra politiker kan bidar med för att underlätta för bolagen att internationaliseras. Vågar politikerna satsa? Hur kan de exportfrämjande systemen utvecklas för att stödja företagen?

Det finns många fördelar med internationalisering/export av vårdtjänster, inte minst att erfarenheterna från utlandet vitaliserar företagens erbjudanden då de lär sig mycket nytt av de system de verkar i utomlands. De kan ”plocka russinen i kakan” och sätta ihop koncept som möter patienten och de individuella behoven. Med andra ord är det viktigt att främja export ur kvalitetssynpunkt och ur tillväxtsynpunkt. Även möjligheten för medarbetarna att skaffa sig erfarenheter från utomlandstjänster är värdefull.

Hoppas att vi ses där! Program och anmälan finner du här.