Göteborgs friskolor ska strypas

Nu har den rödgrönrosa politiska majoriteten i Göteborg beslutat stoppa vinsterna i friskolorna. När budgeten för 2016 presenterades i dagarna slog man fast att ”vid ansökan om utökning eller etablering i staden är det den enskilda huvudmannens ansvar att redovisa att vinstuttag inte sker”. Det är med andra ord klara besked om att friskolorna ska strypas.

”Ett privat företag måste alltid kunna sätta av pengar för framtida investeringar och oväntade händelser”, påpekar Evert Jansson, vd för Aniaragymnasiet.

Han menar att vinstförbudet blir ett effektivt hinder för friskolornas banklån.

”Om du inte gör vinst har du inga möjligheter att låna pengar i en bank eftersom man tittar på bokslut och resultat”, konstaterar Evert Jansson.

I Sverige totalt sett går 27 procent av gymnasieeleverna i en friskola. Motsvarande siffra i Göteborg är hela 52 procent.

Evert Jansson har bilden klar för sig.
”Vinstförbudet är ett sätt för Göteborg att skydda sin egen verksamhet när man borde samverka för barns och ungdomars bästa”, säger han.