Entreprenörsanda i motvind och medvind

Runt om i Sverige sprudlar det av entreprenörsanda, inte minst i branscher som tidigare varit förbehållna den offentliga sektorns aktörer. Vårdcentraler, äldreomsorg, personliga assistenter, skolor och förskolor är några exempel där privata initiativ skapat nytänkande.

Valfriheten har ökat för alla som behöver dessa tjänster. Medarbetarna är inte längre tvingade till en offentlig anställning. Nu finns privata arbetsgivare som alternativ.

Tyvärr måste välfärdsföretagarna inte sällan kämpa i motvind, men det finns glädjande exempel på motsatsen. Maria-Pia Karlsson och Anna Almlöf startade i januari i år Solberga Förskolor i Lindesberg. För deras del har samarbetet med den socialdemokratiskt ledda kommunen fungerat utomordentligt bra.

”Vi har otroligt bra stöd från lokala politiker. Från början har vi haft en rak kommunikation med politiker och tjänstemän. Det gör allt lite lättare. Det är inte en tävlan om vem som är bäst. Varför ska det vara det? Vi vill ju alla samma sak, att barn och föräldrar ska vara nöjda med sin barnomsorg oavsett huvudman”, skriver Maria-Pia Karlsson i ett öppet brev till Örebro läns ombud på den socialdemokratiska kongressen den 29-31 maj.

Alla kommunledningar är inte lika välvilligt inställda som i Lindesberg. I den av S och V styrda grannkommunen Nora är attityderna helt andra. Solberga Förskolors etablering här är fortfarande högst osäker, trots att 40 barn redan står i kö och att så gott som alla förberedelser redan är gjorda.

”Det känns tydligt att vi inte är välkomna. Det blir en lång och trist process”, befarar Maria-Pia Karlsson.

Man kan önska sig att den politiska ledningen i Nora skulle våga lätta lite på den självvalda ideologiska tvångströjan, tänka mer på kommuninvånarnas bästa och hämta inspiration från partivännerna i Lindesberg.