Dialog bättre än sociala krav i offentlig upphandling

Ambitionen från Göteborg stad att få fler i utanförskap i arbete är naturligtvis bra. Men för högt ställda sociala krav och riskerar att leda till sämre kvalitet. En bättre väg är att utveckla samarbeten och dialog med företagen.

Göteborgs sociala krav i offentlig upphandling kan innebära att den vinnande leverantören för att utföra uppdraget ska åta sig att ta in personer som kommer från arbetslöshet. Ibland fungerar detta bra för företaget eftersom det kan finnas ett behov av att nyanställa, då är det bra med t ex kommunens hjälp att finna personal.

Men det kan också vara dåligt. Ibland finns det tidigare anställda som företaget har sagt upp på grund av arbetsbrist. Enligt den arbetsrättsliga lagstiftningen i LAS kan dessa personer ha förtur till en anställning. För ett mindre företag är frågan om att anställa ytterligare personer en betydligt större fråga än vad det är för ett större företag. Varje ny anställning innebär en risk för arbetsgivare och ansvaret för personalen kan sträcka sig längre än den just vunna upphandlingen.

För arbetsgivare är det så mycket fler kostnader än lön och sociala avgifter. En person som har varit arbetslös länge kan behöva mer utbildning och handledning än en erfaren person vilket innebär kostnader för arbetsgivaren. Men framförallt måste kompetensen stämma överens med vad kunden efterfrågar. Det är inte alltid enkelt att hitta rätt person för rätt uppgift.

Upphandlande myndigheter som Göteborg stad måste stanna upp och ställa sig frågan: Varför upphandlar vi de här tjänsterna? Är syftet att få bra leverans till ett bra pris, eller är det för att företaget ska anställa en person som är arbetslös? Vad blir viktigast? Att utföra en social insats eller att genomföra tjänsten med kvalitet?

Misstolka mig inte. Jag ser stora fördelar med att företagen finner arbetskraften bland dem som kommer från ett utanförskap. Men det som är viktigt är att företaget självt måste få äga anställningsprocessen, gärna i dialog med den upphandlande myndigheten. Att lägga in sociala krav som ett absolut krav i offentliga upphandlingar är fel väg att gå.

”Kvantitet verkar vara viktigare än kvalitet, vilket är oroande.”

De kommunala politikerna i Göteborg har bestämt att 50 procent av upphandlingarna ska innehålla sociala krav. Hur dessa krav ska kunna uppfyllas ges ingen vägledning om, inte heller hur de följs upp. Kvantitet verkar vara viktigare än kvalitet, vilket är oroande.

Det är inte krav i ett förfrågningsunderlag som utvecklar kommunen och företagen. En bättre väg är att utveckla samarbeten och dialog med företagen. Ytterst är det en fråga om tonalitet. Med rätt tonalitet når man längre.