Arbetsklausuler i offentlig upphandling i Danmark – inte bra där heller

TCO reflekterar över att krav på ”arbejdsklausuler”, som flera danska kommuner tar med i sina upphandlingar, är en succé. Men det håller inte alls Dansk Industri (DI) med om. DI är en av Danmarks stora företagsorganisationer och organiserar många företag som säljer till offentlig sektor.

DI menar att klausulerna driver kostnaderna för skattebetalarna eftersom den administrativa bördan ökar för företagen. Företagen ska dessutom ansvara och kontrollera sina underleverantörer så att de också följer klausulerna, även detta driver kostnaderna.

Eftersom det kan bli fråga om sanktioner om det visar sig att underleverantörer inte sköter sig säkrar företagen upp sin risk genom att ta bankgarantier (du gissade rätt, det driver kostnader). Men det visar sig också att det betyder utestängningseffekter eftersom inte alla små eller medelstora företag kan få bankgarantier.

DI lyfter också en viktig principiell fråga. Precis som i Sverige så är det arbetsgivare och fack som gemensamt utformar villkoren på arbetsmarknaden – inte kommunerna. När de skriver in sina krav på arbejdsklausuler så undergräver de den danska modellen och de roller som arbetsmarknadens parter har.

”Kraven är så långtgående att det både kommer stänga ute företag helt och leda till att många seriösa företag väljer att inte lämna anbud.”

I Sverige har flera kommuner infört eller tänker införa Vita jobb-modellen. Den går ut på att ställa krav enligt vissa specifika kollektivavtal och därefter låta facket eller andra ombud kontrollera att företagen följer villkoren. Kraven skrivs in i särskilda kontraktsvillkor i upphandlingen. Dessutom kräver man full tillgång till företagets hela bokföring, personallistor samt all annan erforderlig information från företagen och dess underleverantörer. Kraven är så långtgående att det både kommer stänga ute företag helt och leda till att många seriösa företag väljer att inte lämna anbud.

När facken reflekterar över att stoppa in krav som både driver kostnader och stänger ute företag kanske man behöver reflektera ytterligare en gång. Och kanske är det en bra idé att börja tala med företagen.